Phụng hoạ ngự chế “Hạnh Kiến Thuỵ đường”

Tiên gia trì quán thuỷ hồi hoàn
Hải thượng Bồng hồ nhãn giới khoan
Hồng ủng định hoa vân sắc mị
Thanh lai mạch lũng vũ thanh hàn
Phụng tiên đại hiếu quần phương ngưỡng
Tích khánh phi cơ vạn thế an
Bồi tụng tiểu thần tương tấn phú
Bất tài nan nghĩa tục bằng đoàn

 

Dịch nghĩa

Quán các bên ao của nhà tiên, nước bọc quanh co
Tựa cõi Bồng Lai trên biển, tầm mắt rộng mở
Màu hồng trùm bên bờ hoa sắc mây tươi đẹp
Sắc xanh kề nơi ruộng lúa, tiếng mưa rơi lạnh lùng
Bậc đại hiếu thờ phụng tổ tiên, người người kính ngưỡng
Cơ nghiệp lớn do tích phúc mà có, vạn đời bình yên
Tiểu thần này bồi tòng, dâng lên bài thơ
Song bất tài nghĩ khó nối theo cánh chim bằng cao vút


Kiến Thuỵ là tên một nhà thờ tổ tiên nhà Lê tại Lam Sơn, Thanh Hoá.

Nguồn: Hiền tài là nguyên khí quốc gia, Kỷ niệm lần thứ 500 năm mất Thân Nhân Trung, Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử - văn hoá Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Bắc Giang xuất bản, 2000

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Quán các bên đầm nước chảy dài
Mở mang tầm mắt tựa Bồng Lai
Bờ hoa nở đỏ, mây tươi sắc
Bên ruộng lúa xanh, mưa lạnh rơi
Thờ phụng tổ tiên, người hiếu kính
Lớn lao cơ nghiệp, vững muôn đời
Tiểu thần theo giá, dâng lời phú
Thiển nghĩ bất tài, thật khó noi


Nguồn: Hiền tài là nguyên khí quốc gia, Kỷ niệm lần thứ 500 năm mất Thân Nhân Trung, Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử - văn hoá Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Bắc Giang xuất bản, 2000
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quán các bên hồ, nước bao dài,
Tầm mắt rộng mở tựa Bồng Lai.
Bờ hoa sắc đỏ mây tươi đẹp,
Sắc xanh ruộng lúa, lạnh mưa hoài.
Thờ phụng tổ tiên, người kính ngưỡng,
Tích phúc cơ nghiệp, vạn đời an.
Tiểu thần theo giá, dâng lời viếng,
Bất tài khó nối cánh chim bằng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời