15.00

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 26/05/2014 09:35, số lượt xem: 1801

Nửa cuộc đời "Thiên mã hành không"
Rong chơi khắp chốn, thoả tang bồng
Gối mỏi, vó mòn, trong ảo mộng
Ghìm cương dừng bước, trước mênh mông
Ngước phía trời cao dõi mắt trông
Vươn tay định với áng mây hồng
Một thoáng giật mình, ta tỉnh mộng
Bốn bề, bỗng chốc, hoá hư không