Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Tố Hữu (250 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
- Nguyễn Bính (279 bài)
Tạo ngày 20/04/2006 06:07 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 11/07/2008 10:53 bởi Vanachi
Một tác giả gửi thơ đăng báo Hoa học trò khoảng năm 1998.

 

Tuyển tập chung