Người tình về dòng sông
Bóng in con nước ròng
Bông vừng rưng rưng đỏ
Buồn ôi trôi ngược dòng

Người tình nhìn xa xăm
Thuyền ai khua mái dầm
Xoáy nước dìm tâm ảnh
Lau sậy đứng trầm ngâm

Người tình về từ lâu
Vết tim vẫn đậm mầu
Người tình về bến xưa
Mềm vệt nắng lưa thưa

Người tình về dòng sông
Người yêu còn hay không
Nghe rơi từng mộng ảo
Chiều ơi, sao mênh mông!


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Anh Dũng phổ nhạc thành bài hát cùng tên.