Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2008 17:17, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/04/2016 10:07

春夜

重重簾影月斜移,
刺繡無人語夜遲。
枕上夢魂誰喚醒,
杜鵑聲在百葩枝。

 

Xuân dạ

Trùng trùng liêm ảnh nguyệt tà di,
Thích tú vô nhân ngữ dạ trì.
Chẩm thượng mộng hồn thuỳ hoán tỉnh,
Đỗ quyên thanh tại bách ba chi.

 

Dịch nghĩa

Bóng trăng tà rời bóng rèm trông từng lớp từng lớp
Không có ai là người thêu gấm cùng trò chuyện lúc đêm muộn màng
Mộng hồn trên gối ai gọi tỉnh dậy?
Tiếng đỗ quyên nơi nhánh trăm hoa


Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Bóng rèm lớp lớp rụng trăng tà
Đêm muộn nào hay bạn ỷ la
Trên gối mộng hồn say chợt tỉnh
Tiếng quyên dài dặc nhánh trăm hoa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Trăng xế in muôn lớp bóng rèm
Gấm thêu lặng lẽ giữa trời đêm
Hồn mơ trĩu gối, ai lay tỉnh?
Một nhánh trăm hoa vọng tiếng quyên


Nguồn: Thơ danh nhân Thái Thuận (Tiến sĩ triều Lê), Nguyễn Hữu Thăng tuyển dịch, NXB Văn học, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bóng nguyệt rèm buông ngời lớp lớp
Biết ai thêu gấm chuyện trò đêm?
Mộng hồn trên gối ai lay tỉnh?
Một nhánh trăm hoa rộn tiếng quyên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời