Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 22/04/2016 21:17

嘲折臂佛其二

殿上光明夜夜燈,
一邊誰是盜渠肱。
此身不度誰身度,
頂禮空多遇野僧。

 

Trào chiết tý phật kỳ 2

Điện thượng quang minh dạ dạ đăng,
Nhất biên thuỳ thị đạo cừ quăng.
Thử thân bất độ thuỳ thân độ,
Đính lễ không đa ngộ dã tăng.

 

Dịch nghĩa

Trên điện đêm đêm ánh đèn sáng tỏ
Ai đã lấy trộm một cánh tay của ngài rồi
Thân này chẳng tự độ nổi còn độ cho thân ai nữa
Lễ bái chỉ làm lầm lỡ cho vị sư ông đồng nội rất nhiều


Nguồn: Sái Thuận nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc (tuyển thơ), Ty Văn hoá và Thông tin Hà Bắc, 1979

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Đêm đêm trên điện ánh đèn chong
Phải cánh tay ngài trộm lấy không?
Không dộ nổi thân mà độ khác?
Cúi đầu làm lễ uổng sư ông!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trên điện đêm đêm đèn sáng tỏ
Có ai đã trộm cánh tay rồi?
Thân mình chẳng độ thân ai độ?
Lễ bái sư ông khéo cũng toi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời