Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 22/04/2016 20:53

嘲折臂佛其一

獻果燒香滿你頻,
我觀亦是折肱人。
渠爺手足猶如此,
誰謂金僵不壞身。

 

Trào chiết tý phật kỳ 1

Hiến quả thiêu hương mãn nhĩ tần,
Ngã quan diệc thị chiết quăng nhân.
Cừ gia thủ túc do như thử,
Thuỳ vị Kim Cương bất hoại thân.

 

Dịch nghĩa

Dâng quả thắp hương lên ngài luôn luôn
Nhưng ta xem cũng là con người bị gãy tay
Chân tay của họ còn như thế
Ai bảo phật Kim Cương thân chẳng huỷ hoại


Phật bị gãy tay do nguyên nhân thế nào đó mà xảy ra chưa rõ, nhưng đó là hiện tượng gợi cho nhà thơ một đề tài trào phúng.

Nguồn: Sái Thuận nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc (tuyển thơ), Ty Văn hoá và Thông tin Hà Bắc, 1979

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Thắp hương dâng quả cúng đêm ngày
Ta ngắm thì ra kẻ gãy tay
Kìa họ chân tay còn thế đấy
Kim Cương ai bảo vững bền thay!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thắp hương dâng quả đủ đầy
Xem ra cũng chỉ là người gãy tay
Ô kìa! nào có giỏi chi
Kim Cương ai bảo bền thay, khéo ngờ!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời