Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2008 17:32, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/04/2016 03:37

秋夜

碧天如水露花零,
桐葉無聲落滿庭。
望斷鵲橋人獨坐,
一般詩思到繁星。

 

Thu dạ

Bích thiên như thuỷ lộ hoa linh,
Đồng diệp vô thanh lạc mãn đình.
Vọng đoạn Thước kiều nhân độc toạ,
Nhất ban thi tứ đáo phồn tinh.

 

Dịch nghĩa

Trời xanh như nước hoa sương héo
Lá ngô đồng, không gió, rụng đầy sân
Cầu Ô Thước trông đứt mắt, người ngồi một mình
Một ban thi tứ đến nơi sao tụ hợp đông đúc (tức sông Ngân Hà)


Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Trời xanh như nước rụng hoa sương
Không gió sân ngô lá ngập vàng
Vút mắt cầu Ô người tựa bóng
Tứ thơ dồn dập bến Ngân giang

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Trời xanh như nước móc sương gieo
Im gió sân ngô lá rụng nhiều
Mỏi mắt cầu Ô người một bóng
Hồn thơ cao vút đến chòm sao


Nguồn: Sái Thuận, nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc, Ty Văn hoá và Thông tin Hà Bắc, 1978
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Trời xanh như nước, bụi sương tàn,
Lặng gió mà ngô rụng khắp sân.
Đứt nhịp cầu Ô sao đợi mãi,
Làm thơ lấp lánh bến sông Ngân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Trời trong như nước khói sương tan
Gió lặng ngô đồng lá ngập sân
Tít tắp cầu ô người mải ngắm
Ý thơ dào dạt tới sông Ngân


Nguồn: Thơ danh nhân Thái Thuận (Tiến sĩ triều Lê), Nguyễn Hữu Thăng tuyển dịch, NXB Văn học, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trời xanh như nước, sương mờ
Ngoài sân gió lặng lá ngô rụng vàng
Cầu Ô mỏi ngắm một mình
Dòng Ngân lai láng bồng bềnh tứ thơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời