Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 23/04/2016 20:40

崇嚴寺即景

林外烏啼樓上鐘,
天邊山色更重重。
禪家淡薄無絲竹,
誰借琴聲與老松。

 

Sùng Nghiêm tự tức cảnh

Lâm ngoại ô đề lâu thượng chung,
Thiên biên sơn sắc cánh trùng trùng.
Thiền gia đạm bạc vô ti trúc,
Thuỳ tá cầm thanh dữ lão tùng.

 

Dịch nghĩa

Quạ kêu ngoài rừng, chuông trên lầu
Sắc núi ở bên trời lại trùng trùng điệp điệp
Nhà chùa cảnh đạm bạc không có tơ trúc
Ai đã mượn tiếng đàn đem đến cho cây thông già


Chùa Sùng Nghiêm theo Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến chương loại chí thuộc xã Nam Giản, gần bãi Đại Than, sông Lục Đầu. Nay thuộc Chí Linh, Hải Dương.

Nguồn: Sái Thuận nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc (tuyển thơ), Ty Văn hoá và Thông tin Hà Bắc, 1979

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Ngoài rừng quạ réo, chuông trên lầu
Sắc núi bên trời lớp lớp cao
Đạm bạc cửa thiền, tơ trúc vắng
Tiếng đàn ai đó? Tiếng thông reo

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Chuông trên lầu quạ náo ngoài rừng
Chân trời cảnh núi lại trùng trùng
Nhà chùa đạm bạc không hồ sáo
Ai mượn tiếng đàn hoạ gió thông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quạ gọi rừng xa, lầu khánh đổ
Trùng trùng sắc núi, tít trời cao
Cảnh chùa thanh đạm không tơ trúc
Tùng biếc, đàn ai gởi gió theo

Chưa có đánh giá nào
Trả lời