Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Hà Như vào 22/07/2010 17:34, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/04/2016 03:31

五湖遊

霸越平吳志已酬,
扁舟遙向五湖遊。
清風明月孤蓬夜,
遠水長天一葉秋。
鷗鷺沙邊閒共泛,
波濤世上謝私憂。
可憐汨沒功名者,
鳥盡弓藏空自愁。

 

Ngũ hồ du

Bá Việt, bình Ngô chí dĩ thù,
Biển chu diêu hướng ngũ hồ du.
Thanh phong minh nguyệt cô bồng dạ,
Viễn thuỷ trường thiên nhất diệp thu.
Âu lộ sa biên nhàn cộng phiếm,
Ba đào thế thượng tạ tư ưu.
Khả lân mịch một công danh giả,
Điểu tận cung tàng không tự sầu.

 

Dịch nghĩa

Bình được nước Ngô làm cho nước Việt nên nghiệp bá, chí bình sinh đã toại,
Một con thuyền nhẹ ngắm vọi năm hồ mà dong chơi.
Gió trong trăng sáng, ban đêm bên núi bồng mồ côi,
Nước thẳm trời xa, mùa thu trên chiếc lá đơn chiếc.
Chung thú thanh nhàn cùng đám cò le trên bãi cát,
Cổi lòng lo âu về những cuộc sóng gió trên dời.
Khá thương con người chìm đắm trong công danh,
Để đến khi chim hết cung vùi, một mình sầu thương vô ích.


Ngũ hồ: Động Đình hồ, Ba Dương hồ, Sào hồ, Thái hồ, Chung hồ, năm hồ lớn thuộc nước Sở trước kia (nay ở Hồ Nam, Giang Tô, Triết Giang).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Thỏa lòng hưng Việt diệt Ngô,
Thuyền nan một lá năm hồ thẳng dong.
Đầy khoang gió mát trăng trong,
Thênh thang trời nước ung dung nhịp chèo.
Cò le chung thú tiêu diêu,
Cuộc đời sóng gió mai chiều nhẹ lo.
Thương người danh phận bo bo,
Để khi điểu tận thảm cho cung tàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Nghiệp bá thoả lòng, Việt thắng Ngô
Thuyền con một chiếc dạo năm hồ
Trăng thanh gió mát buồm đơn cánh
Nước thẳm trời cao chiếc lá thu
Bãi cát cò le cùng lạc thú
Đời người sóng gió hết âu lo
Công danh, thương kẻ mê chìm đắm
Chim hết bẻ cung hoạ chực chờ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Diệt Ngô hưng Việt thoả lòng
Thuyền con một mái thong dong năm hồ
Trăng thanh, gió mát, non mờ
Trời xa nước biếc lững lờ vàng thu
Bãi cồn cò vịt tiêu dao
Bao nhiêu sóng gió trên đời nhẹ tênh
Công danh thương kẻ đắm chìm
Bẻ cung khi đã hết chim, chuyện thường!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời