Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Hà Như vào 14/04/2010 09:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/04/2016 03:27

悶江

平浦乘潮上,
農民趁曉耕。
喝牛飛白鳥,
風外兩三聲。

 

Muộn giang

Bình phố thừa triều thượng,
Nông dân sấn hiểu canh.
Hát ngưu phi bạch điểu,
Phong ngoại lưỡng tam thanh.

 

Dịch nghĩa

Nơi bãi phẳng, nhân lúc nước triều dang,
Nhà nông vội lo cày từ lúc mửng sáng.
Hét trâu làm cho cò trắng giật mình bay,
Vài ba tiếng vang xa ra ngoài gió.


Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001, trang 188

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Bãi phẳng nhân triều ngập,
Trời mai vội sớm cày.
Hét trâu cò trắng hãi,
Tiếng vọng gió xa bay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Bến phẳng triều dâng ngập
Bác cày vội sớm mai
Vắt trâu ba bốn tiếng
Cò trắng giật mình bay


Nguồn: Hội Tao Đàn (Tác giả - tác phẩm), Viện Nghiên cứu Hán-Nôm, Lâm Giang chủ biên, NXB Khoa học xã hội, 1993
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Nhân nước lên ngập bãi
Nhà nông vội đi cày
Giục trâu, cò nhao nhác
Tiếng vọng gió thoảng bay


Nguồn: Thơ danh nhân Thái Thuận (Tiến sĩ triều Lê), Nguyễn Hữu Thăng tuyển dịch, NXB Văn học, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bãi bằng nhân lúc triều lên
Vác bừa vội vã nhà nông đi cày
Giục trâu cò trắng sợ bay
Dăm ba tiếng vọng trong mây gió lồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời