梅花

江上孤峰驛外樓,
年年開壓百花頭。
冰姿不受紅塵涴,
素質能含白玉羞。
步月真妃憐骨骼,
巡簷詩客愛風流。
閑來亦有逋仙興,
細玩微吟未肯休。

 

Mai hoa

Giang thượng cô phong dịch ngoại lâu,
Niên niên khai áp bách hoa đầu.
Băng tư bất thụ hồng trần uyển,
Tố chất năng hàm bạch ngọc tu.
Bộ nguyệt Chân phi liên cốt cách,
Tuần thiềm thi khách ái phong lưu.
Nhàn lai diệc hữu Bô tiên hứng,
Tế ngoạn vi ngâm vị khẳng hưu.

 

Dịch nghĩa

Giống như ngọn núi trơ vơ trên bờ sông, nơi có tòa lầu trạm dịch,
Hàng năm, hoa mai nở trước, dẫn đầu cả trăm hoa.
Dáng tinh anh như tuyết, chẳng nhuốm bụi hồng,
Chất trong trẻo, mang cái duyên dáng của viên ngọc trắng.
Dễ thương như nàng Chân phi nhẹ bước dưới trăng,
Dáng phong lưu như thi sĩ ngồi bên rèm.
Lúc thanh nhàn có niềm cảm hứng như Lâm Bô,
Vừa ngắm ngía, vừa ngâm nga, khó mà dứt được.[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Núi dựng trên sông, trạm dựng lầu,
Trước trăm hoa nở đứng trên đầu.
Bụi hồng chẳng nhuốm, màu trong suốt,
Ngọc trắng luôn mang chất sạch làu.
Dưới nguyệt nàng phi khoe cốt cách,
Quanh rèm thi sĩ chuộng phong lưu.
Bô tiên cảm hứng khi nhàn hạ,
Ngâm nhẹ, nhìn lâu, dứt nổi sao!

Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lam

Nơi vũng non cao chốn dịch lầu,
Trăm hoa đến hẹn khép mình sau.
Bụi hồng chẳng lối vày trang nhã,
Ngọc trắng khôn đường mỉa chuốt trau.
Dạo nguyệt Chân Phi yêu cốt cách,
Ghé hiên thi khách mến phong lưu.
Bình thời thêm hứng Bô Tiên nữa,
Chắc cứ ngâm nga tới thoả bầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Đỉnh núi bên sông ngoài trạm qua
Năm năm vẫn nở trước trăm hoa
Dáng vẻ thanh cao xa thế tục
Trắng trong nào thẹn với ngọc ngà
Dạo trăng Chân phi yêu cốt cách
Qua thềm thi khách mến vẻ xuân
Nhàn lại Lâm Bô thêm cảm hứng
Mải ngắm nhẹ ngâm chẳng dời chân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ven song toà núi trạm lầu
Hằng năm mai sớm nở đầu trăm hoa
Tuyết trinh nào chút bụi pha
Trong veo chất ngọc đậm đà đáng yêu
Bên rèm thi sĩ phong lưu
Chân Phi gót ngọc diễm kiều dưới trăng
Thanh nhàn cảm hứng tiên Lâm
Ngâm nga ngắm nghía lòng không dứt đành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Lầu trạm non ngàn cạnh bến sông
Hàng năm mai nở trước muôn hồng
Như băng bụi sạch màu tinh khiết
Tựa ngọc duyên đầy chất trắng trong
Dưới nguyệt Chân phi mình uyển chuyển
Bên rèm thi sĩ dáng thong dong
Bô tiên cao hứng khi nhàn nhã
Thơm phú ngâm tràn, mải ngắm trông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời