Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2008 18:37, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/04/2016 03:25

龍眼果

百果有龍眼,
如人見子都。
不應緣後熟,
喚作荔枝奴。

 

Long nhãn quả

Bách quả hữu long nhãn,
Như nhân kiến Tử Đô.
Bất ưng duyên hậu thục,
Hoán tác lệ chi nô.

 

Dịch nghĩa

Trong trăm thứ quả có quả long nhãn
Cũng giống như trong loài người thấy chàng Tử Đô
Chớ nên vì nhãn chín muộn
Mà gọi nó là “lệ chi nô”


Nguồn: Sái Thuận - Nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc, Ty văn hoá và thông tin Hà Bắc, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Loài quả có long nhãn
Như người có Tử Đô
Đừng vì nhãn chín muộn
Mà gọi “lệ chi nô”

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Trăm loài quả có nhãn lồng
Tử Đô tuấn tú cũng trong muôn người
Đừng vì chín muộn mà thôi
"Lệ chi nô" phải để đời cái tên


Nguồn: Thơ danh nhân Thái Thuận (Tiến sĩ triều Lê), Nguyễn Hữu Thăng tuyển dịch, NXB Văn học, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăm giống có loài long nhãn
Muôn người duy một Tử Đô
Đừng vì trễ tràng mới chín
Phụ phàng gọi'' lệ chi nô''

Chưa có đánh giá nào
Trả lời