Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 14/11/2011 20:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/04/2016 03:26

憐應試不入隔作

圈點官人筆未休,
朱衣誰識不回頭。
東風吹散花梢雨,
化作吟窗一段愁。

 

Liên ứng thí bất nhập cách tác

Khuyên điểm quan nhân bút vị hưu,
Chu y thuỳ thức bất hồi đầu.
Đông phong xuy tán hoa sao vũ,
Hoá tác ngâm song nhất đoạn sầu.

 

Dịch nghĩa

Bút khuyên điểm của quan trường chưa ngớt,
Nào hay vị thần áo đỏ chẳng ngoảnh đầu lại cho.
"Gió đông thổi tan giọt mưa trên cánh hoa",
Hoá thành một đoạn sầu não cho cửa sổ người ngâm thơ.


Nguyên chú: Niên hiệu Hồng Đức thứ 17 (1846), bộ Lễ khảo hạch lấy người vào trường đệ nhất, có một thí sinh trong bài thi của mình có câu: Đông phong xuy tán hoa sao vũ bị viên quan Giám khảo nghi là có sự đánh dấu nào đó, bèn gạt ra không cho vào khảo hạch, ta nghe chuyện ấy mà viết bài tứ tuyệt này.

Nguồn: Sái Thuận - nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc, Ty văn hoá và thông tin Hà Bắc, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Khuyên điểm quan trường ngọn bút đưa,
Sao thần “áo đỏ” cứ làm ngơ?
“Gió đông thổi nát hoa trên nhuỵ”
Hoá đoạn ngâm sầu mấy vận thơ!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bút điểm quan trường còn chửa dứt
Sao thần'' áo đỏ'' lại quay đầu
Gió đông thổi hết mưa trên nhị
Bên cửa người thơ hoá khúc sầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Quan trường khuyên bút đã dừng đâu
Áo đỏ thần thiêng chẳng ngoảnh đầu
“Mưa đậu cánh hoa tan trước gió”
Thành đoạn thơ ngâm cửa sổ sầu


Nguồn: Thơ danh nhân Thái Thuận (Tiến sĩ triều Lê), Nguyễn Hữu Thăng tuyển dịch, NXB Văn học, 2019
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời