Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Hà Như vào 31/05/2010 22:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 24/04/2016 03:19

黃江即景

安波江上浩無窮,
萬里乾坤醉眼中。
照野燈明家遠近,
漫天潮漲水西東。
莩葭影裡孤舟月,
鷗鷺沙邊一笛風。
客枕夜深方就睡,
三更飛夢到天宮。

 

Hoàng giang tức cảnh

An ba giang thượng hạo vô cùng,
Vạn lý càn khôn tuý nhãn trung.
Chiếu dã đăng minh gia viễn cận,
Mạn thiên triều trướng thuỷ tây đông.
Phu hà ảnh lý cô chu nguyệt,
Âu lộ sa biên nhất địch phong.
Khách chẩm dạ thâm phương tựu thuỵ,
Tam canh phi mộng đáo Thiên cung.

 

Dịch nghĩa

Sóng yên, sông trông rộng vô cùng,
Trời đất ngàn muôn dặm đều thu vào đôi mát say đắm.
Vùng quê đèn sáng, nhìn thấy nhà lớp xa, lớp gần.
Khắp trời nước triều nhẫy ngập cả đông cả tây.
Trong bóng lau lách, trăng soi con thuyền mồ côi,
Bên bãi cò le, gió thổi tiếng địch (sáo) đơn chiếc.
Đêm khuya, trên gối khách vừa chợp mắt ngủ,
Giấc mộng lúc canh ba đã bay đến cung trời.


Hoàng giang tức sông Hoàng Long tại Ninh Bình (Đào Tấn chú là sông Hồng Hà - Hà Nam).

Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001, trang 140

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Sông không sóng gợn tỏ làu làu,
Muôn dặm càn khôn đôi mắt thâu.
Chen chúc tranh phên đèn hé ngọn,
Mênh mông trời nước biển dâng trào.
Thuyền neo lỏng lẻo trăng bờ lách,
Địch thổi đìu hiu gió bãi âu.
Gối khách đêm sâu vừa chợp giấc,
Ba canh hồn mộng tới Cung Châu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Sóng lặng bao la trải mặt sông
Ngắm say trời đất rộng mênh mông
Vùng quê lấp lánh nhà đèn sáng
Trời biển bao la triều nước dâng
Bờ sậy con thuyền đầy bóng nguyệt
Bãi cò tiếng sáo vút tầng không
Đêm khuya trên gối vừa yên ngủ
Giấc mộng canh ba đến cửu trùng


Nguồn: Thơ danh nhân Thái Thuận (Tiến sĩ triều Lê), Nguyễn Hữu Thăng tuyển dịch, NXB Văn học, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời