Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Hà Như vào 30/12/2010 08:08, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/04/2016 03:21

有所嘲

珠簾夜夜護粧臺,
密思幽情禁不開。
無奈清風明月裏,
夢魂攸得外邊來。

 

Hữu sở trào

Châu liêm dạ dạ hộ trang đài,
Mật tứ u tình cấm bất khai.
Vô nại thanh phong minh nguyệt lý,
Mộng hồn du đắc ngoại biên lai.

 

Dịch nghĩa

Rèm châu đêm đêm che giữ đài trang điểm,
Tứ kín tình tình nhẹm cấm không được mở.
Không làm được nơi trăng thanh, gió mát,
Mộng hồn từ ngoài xa lẻn vào dễ dàng.


Nguồn: Thái Thuận, Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001, trang 156

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Đài trang đêm phủ rèm châu,
Nỗi lòng kín nhẹm, dám đâu ngỏ lòng.
Dặm ngoài gió mát trăng trong,
Mộng hồn qua lại khỏi vòng cấm ngăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuấn Khỉ

Đêm đêm rèm ngọc phủ trang đài
Ý kín, tình sâu cấm được khai.
Gió mát, trăng thanh, trong chẳng có
Hồn mơ thoát khỏi để ra ngoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Đêm đêm rèm ngọc chắn đài trang
Sâu kín nỗi niềm dạ trĩu mang
Gió mát trăng trong đành cách trở
Mộng hồn lẻn trốn dễ ai can


Nguồn: Thơ danh nhân Thái Thuận (Tiến sĩ triều Lê), Nguyễn Hữu Thăng tuyển dịch, NXB Văn học, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rèm châu đêm phủ trang đài
Niềm riêng dấu nhẹm dám ai tỏ lòng
Bên ngoài gió mát trăng trong
Mộng hồn ắt lẻn khỏi vòng cấm ngăn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời