夏景

南風庭院日如年,
面對書窗古聖賢。
傍砌榴花紅噴火,
入簾草色綠生煙。
元亨理契庖犧易,
康阜功歸帝舜絃。
千古道心呼得起,
槐龍影裏夕陽蟬。

 

Hạ cảnh

Nam phong đình viện nhật như niên,
Diện đối thư song cổ thánh hiền.
Bàng thế lưu hoa hồng phún hoả,
Nhập liêm thảo sắc lục sinh yên.
Nguyên hanh lý khế Bào Hy dịch,
Khang phụ công quy Đế Thuấn huyền.
Thiên cổ đạo tâm hô đắc khởi,
Hoè long ảnh lý tịch dương thiền.

 

Dịch nghĩa

Gió nam thổi vào đình viện, ngày dài như năm,
Bên song, thơ đối mặt cùng bậc Thánh hiền xưa.
Hoa lựu nở bên thềm sắc đỏ như phun lửa,
Màu cỏ nhập vào rèm ánh xanh như sinh khói.
Lý nguyên hanh vạch sẵn trong đạo biến đổi của Bào Hy,
Công khang phụ quy vào dây đàn vua Đế Thuấn.
Lòng đạo của nghìn xưa như dấy lên,
Trong bóng hoè dọc đường, ve kêu lúc chiều hôm.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Thánh hiền đối bóng thư trai,
Gió nam thổi lọt, ngày dài như năm.
Hoa nhen lửa lựu quanh thềm,
Xanh đưa sắc cỏ vào rèm khói sanh.
Bào Hy vạch lẽ nguyên hanh,
Dân khang vật phụ công dành Đế Ngu.
Dấy lên lòng đạo nghìn thu,
Hòe buông bóng xế, dặm cù ve ngâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lam

Nam Phong sân viện ngày đằng đẵng,
Ô sách thánh hiền miết dõi trông.
Thềm đỏ lựu hoa kê lửa rực,
Rèm xanh sắc cỏ lọt hơi nồng.
Quẻ kinh tươi tốt Bào ghi lẽ,
Khúc nhạc an hoà Thuấn góp công.
Nghìn cũ đạo lòng như dấy gọi
Ve chiều vẳng dưới tán hoè long.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Gió nam về thấy ngày dài thêm
Đến với sách nho gặp thánh hiền
Lựu đỏ trước thềm phun sắc lửa
Cỏ xanh ánh khói toả bên rèm
Bào Hy kinh dịch điều thông thuận
Đế Thuấn đàn tơ khúc ấm êm
Lòng đạo ngàn xưa như bật dậy
Hoàng hôn ve hát tiếng ngân rền


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngày tưởng năm dài ngọn gió nam
Thánh hiền đối bóng dựa thư song
Bên thềm lựu đỏ như phun lửa
Rèm biếc cây xanh tựa khói sinh
Đạo Dịch Bào Hy tường diệu lý
Dây đàn Đế Thuấn vỗ an dân
Ngàn năm lòng đạo còn lưu mãi
Ve núp cây chiều rủ rỉ ngâm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Gió Nam thổi viện sân ngày đằng đẵng
Sách cổ thánh hiền đối mặt thư trai
Bên thềm đá lựu hoa hồng phun lửa
Ngoài rèm thưa xanh sắc cỏ khói bay
Lý nguyên hanh Kinh Dịch Phục Hy bày
Công khang phụ khúc đàn vua Thuấn dạo
Lòng đạo ngàn xưa vang vang dấy khởi
Lặng dương tà hoè quế rộn ve ngân.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời