昭君出塞

南來程盡北來程,
南北那堪悵別情。
萬里漢天花有淚,
百年胡地馬無聲。
一團羅綺傷春老,
幾曲琵琶素月明。
分付君王安枕席,
愁城一片是長城。

 

Chiêu Quân xuất tái

Nam lai trình tận Bắc lai trình,
Nam Bắc na kham trướng biệt tình.
Vạn lý Hán thiên hoa hữu lệ,
Bách niên Hồ địa mã vô thanh.
Nhất đoàn la ỷ thương xuân lão,
Kỷ khúc tỳ bà tố nguyệt minh.
Phân phó quân vương an chẩm tịch,
Sầu thành nhất phiến thị trường thành.

 

Dịch nghĩa

Con đường từ Nam lại đã dứt, con đường ra Bắc thẳng dong
Nam Bắc không kham nổi nỗi buồn ly biệt
Trời Hán muôn dặm hoa có nước mắt
Đất Hồ trăm năm tiếng ngựa không hí
Một đoàn gấm vóc xót thương cho cảnh già cỗi của tuổi xuân
Mấy khúc đàn tỳ bà kêu than cùng ánh trăng sáng
Nhắn nhủ nhà vua ngủ yên trên gối
Một mảnh thành sầu đó là bức thành dài ngăn giặc[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Bắc trình dõi bước dứt Nam trình
Nam Bắc đường chia mối thảm đoanh
Trời Hán tuôn dòng hoa khóc tủi
Đất Hồ im tiếng ngựa reo binh
Áo cài xuân muộn bơ phờ dáng
Đàn gảy trăng khuya não nuột tình
Nhắn nhủ cung rồng yên giấc ngự
Sầu thành một bức vững trường thành

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Chiêu Quân xuất tái

Xin xem lại:
Câu
吩咐君王安枕臥
Phân phó quân vương an chẩm ngoạ
Trong Lữ Đường Thi/ NXB Văn học, 2001, bản viết tay, đọc rõ được là:
分付君王安枕席
Phân phó quân vương an chẩm tịch.
Xin sửa lại thành 分 và Tịch.

Bạn nào có Sách Lữ Đường Thi/ NXB Văn học, 2001 lưu ý
HN cũng đã phát hiện và phải sửa như bản của Thi Viện:
câu 3 Ba đã sửa là Hoa; Câu 4 đã Thinh sửa là Thanh.

Thân ái
Hà Như.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lam

Đường Nam hết nẻo thôi đường Bắc,
Nam Bắc đôi tình có dễ găm.
Trời Hán lệ hoa hoen vạn lý,
Đất Hồ tiếng ngựa bặt trăm năm.
Một vuông the nhiễu thương xuân lụi,
Mấy khúc tơ tranh mách nguyệt đằm.
Dặn tới quân vương yên gối điệp,
Trường Thành đúc bởi khối sầu câm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Hết Nam lên Bắc bấy xa xăm
Ly biệt khổ đau dạ khó cầm
Trời Hán lệ hoa tuôn vạn dặm
Đất Hồ ngựa chiến lặng trăm năm
Đầy thân gấm vóc thương xuân héo
Mấy khúc đàn dây khóc chị Hằng
Nhắn nhủ quân vương yên giấc ngủ
Sầu thành thay cả chiến thành chăng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vừa dứt đường nam lại bắc dong
Bắc nam khôn giấu biệt ly tình
Đất Hồ ngựa lạc, chân im bước
Trời Hán hoa phai lệ nhỏ dòng
Áo gấm ai thương phờ phạc dáng
Đàn trăng kẻ nhớ ngẩn ngơ lòng
Bệ rồng mong được người yên giấc
Một mảnh thành sầu chống ngoại xâm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời