Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 13/11/2011 19:00, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/04/2016 03:13

至靈冬日

殘日梅花客裡通,
樽前淡酒興爭濃。
江山到處無霜雪,
群木陰陰亦似松。

 

Chí Linh đông nhật

Tàn nhật mai hoa khách lý thông,
Tôn tiền đạm tửu hứng tranh nùng.
Giang sơn đáo xứ vô sương tuyết,
Quần mộc âm âm diệc tự tùng.

 

Dịch nghĩa

Mặt trời xế chiều, hoa mai nở suốt nơi đất khách,
Trước chén rượu nhạt, cảm hứng sao đậm đà thế?
Núi sông đâu đâu cũng không sương tuyết,
Cây cối um tùm cũng giống như cây thông.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Bóng tàn, mai nở nẻo đường xa,
Rượu nhạt mà sao hứng đậm đà.
Sông núi rày không sương tuyết nhuộm,
Lùm cây xanh ngắt sánh thông già.


Nguồn: Sái Thuận - nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc, Ty văn hoá và thông tin Hà Bắc, 1978
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trời chiều mai nở đất người
Trước chung rượu nhạt hứng khơi nồng nàn
Tuyết sương đâu trải giang san
Lùm cây râm bóng tựa ngàn thông xanh.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chiều tà mai nở chốn quê người
Rượu nhạt nhưng lòng hứng chửa vơi
Sông núi chẳng pha màu giá tuyết
Cây xanh vẻ tựa sắc tùng phơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Xóm chiều mai nở ngút ngàn bông
Rượu nhạt mà sao hứng vẫn nồng
Sông núi sạch làu sương tuyết phủ
Um tùm cây cối tựa rừng thông


Nguồn: Thơ danh nhân Thái Thuận (Tiến sĩ triều Lê), Nguyễn Hữu Thăng tuyển dịch, NXB Văn học, 2019
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời