Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Hà Như vào 19/10/2010 21:46, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/04/2016 03:14

禁中秋夜

井梧宮葉共蕭騷,
坐覺浮涼到翠袍。
欖繞西風簾影動,
城臨北斗鼓聲高。
三生香火驚殘夢,
半世光陰感二毛。
燈下淵明詩懶讀,
故鄉歸思正滔滔。

 

Cấm trung thu dạ

Tỉnh ngô cung diệp cộng tiêu tao,
Toạ giác phù lương đáo thuý bào.
Lãm nhiễu tây phong liêm ảnh động,
Thành lâm bắc đẩu cổ thanh cao.
Tam sinh hương hoả kinh tàn mộng,
Bán thế quang âm cảm nhị mao.
Đăng hạ Uyên Minh thi lãn độc,
Cố hương quy tứ chính thao thao.

 

Dịch nghĩa

Lá cây ngô đồng bên giếng trong cung đều buồn bã như nhau,
Ngồi đây cũng biết khí lạnh bên ngoài áo choàng màu thuý.
Câu lơn chạm đeo gió tây, bóng rèm lay động,
Thanh cao ngang sao Bắc đẩu, tiếng trống lên cao.
Hương lửa ba sinh kinh giấc mộng tàn,
Nửa đời quang âm cảm thương mái đầu hai thứ tóc.
Dưới đèn đọc phiếm thơ Uyên Minh,
Lòng muốn về quê cuồn cuộn tuôn chảy.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Lá cung rụng tiếng ngô đồng,
Phòng tiêu nghe đã lạnh lùng áo xiêm.
Gió tây đoanh lộn bóng rèm,
Thành vươn Bắc đẩu vươn thêm trống thành.
Mộng tàn hương lửa ba sanh,
Quang âm nửa gối, trắng xanh mái đời.
Thơ Đào lửng ngọn đèn côi,
Tấm lòng cố lý sụt sùi khôn ngăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lam

Lá ngự ngô đồng chung xáo xác,
Đã nghe hơi lạnh đẫm bào chương.
Tán bàng gió cuốn khuông rèm phất,
Gác cấm sao soi tiếng trống giương.
Ba kiếp nhang đèn kinh giấc trọc,
Nửa đời con tạo thán mai sương.
Dưới đuốc lão Đào thơ dứt đọc,
Nghĩ về dào dạt nỗi quê hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Trong cung lá úa lẫn ngô đồng
Ngồi thấy se se lạnh áo lông
Gió bám bao lơn, rèm động bóng
Thành kề sao đẩu, trống lừng không
Nửa đời sớm tối thương đầu bạc
Ba kiếp lửa hương tỉnh mộng hồng
Thơ cũ Uyên Minh, đèn thắp đọc
Quê hương thầm gọi xốn xang lòng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời