14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: ẩn cư (41)

Đăng bởi Hà Như vào 12/06/2010 21:53, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/03/2020 15:18

隱者

往來蹤跡倦紅塵,
占斷林泉作十人。
景有山川花是客,
門無車馬草常春。
桐江釣月忘歸漢,
芝嶺耕雲樂去秦。
卻羨陶朱興越日,
五湖煙水一閒身。

 

Ẩn giả

Vãng lai tung tích quyện hồng trần,
Chiếm đoạn lâm tuyền tác thập nhân.
Cảnh hữu sơn xuyên hoa thị khách,
Môn vô xa mã thảo thường xuân.
Đồng giang điếu nguyệt vong quy Hán,
Chi lĩnh canh vân lạc khứ Tần.
Khước tiện Đào Châu hưng Việt nhật,
Ngũ Hồ yên thuỷ nhất nhàn thân.

 

Dịch nghĩa

Dấu vết qua lại đã mỏi cùng bụi hồng,
Chiếm lấy suối rừng lập xóm nương thân.
Cảnh có sẵn núi sông, hoa là khách,
Ngõ không đón xe ngựa, cỏ thường tươi như mùa xuân.
Câu trăng nơi sông Đồng, quên về cùng vua Hán,
Cày mây nơi núi Chi, vui lánh nạn nhà Tần.
Thật đáng khen ông Đào Châu, ngày nước Việt đã hưng,
Thì khói nước Ngũ Hồ riêng một thân nhàn hạ.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Tới lui gót mỏi dặm hồng trần,
Rừng suối vui vầy kiếp dã nhân.
Cảnh có núi sông, hoa ấy bạn,
Ngõ không xe ngựa, cỏ thường xuân.
Đồng giang câu nguyệt quên về Hán,
Chi Lãnh cày mây trọn lánh Tần.
Nước Việt ngày hưng khen Phạm Lãi,
Năm Hồ khói nước nhẹ nhàng thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Mòn mỏi bước chân bết bụi trần,
Suối sâu rừng thẳm chốn nương thân.
Cảnh có núi sông, hoa ví khách,
Cổng không xe ngựa, cỏ thành xuân.
Đồng giang câu nguyệt quên về Hán,
Chi Lĩnh cày mây nguyện xa Tần.
Khen cụ Đào Chu ngày Việt thắng,
Ngũ Hồ khói nước sống nhàn thân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lam

Dặm hồng xuôi ngược chân đà ngán,
Mười bậc lâm khê học chiếm phần.
Cảnh sẵn núi sông hoa vốn khách,
Lối không xe ngựa cỏ thường xuân.
Đồng Giang trăng vớt quên về Hán,
Chi Lĩnh mây vun bỏ lại Tần.
Lại phục Đào Chu ngày Việt thịnh,
Ngũ Hồ khói nước tấm nhàn thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mỏi dặm phong trần ngao ngán bước
Suối rừng lập xóm sống an nhàn
Cảnh bày sông núi, hoa làm khách
Ngõ vắng ngựa xe, cỏ đượm xuân
Câu nguyệt Đồng Giang quên chúa Hán
Cày mây Chi Lãnh lánh vua Tần
Đào Châu giỏi thật, ngày hưng Việt
Mây nước năm hồ tếch nhẹ thân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời