Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 18/12/2014 21:04, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/04/2016 22:03

題蒜園坊所居壁上

長安車馬混紅塵,
吾愛吾廬似隱淪。
北闕無書干世譽,
西湖有月給詩貧。
沈浮我是偷生者,
寂寞誰非散髮人。
心事了期陳處士,
野花啼鳥一般春。

 

Đề toán viên phường sở cư bích thượng

Trường An xa mã hỗn hồng trần,
Ngô ái ngô lư tự ẩn luân.
Bắc khuyết vô thư can thế dự,
Tây Hồ hữu nguyệt cấp thi bần.
Trầm phù ngã thị thâu sinh giả,
Tịch mịch thuỳ phi tán phát nhân.
Tâm sự liễu kỳ Trần xử sĩ,
Dã hoa đề điểu nhất ban xuân.

 

Dịch nghĩa

Bụi hồng hỗn tạp vì ngựa xe đất Trường An
Ta yêu ngôi nhà xoàng xĩnh của ta, tựa nhà người ở ẩn
Cửa vua không có thư tín để có vinh dự ở đời
Hồ Tây thì có trăng tặng cho nhà thơ nghèo
Cuộc đời chìm nổi, ta là kẻ lần lữa qua ngày
Sống quạnh hiu, ai đó, không phải là người vất bỏ mũ mão
Lòng này muốn hẹn với xử sĩ họ Trần
Hoa đồng nội cùng tiếng chim hót, một cảnh xuân như nhau


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Trường An bụi đỏ ngựa xe quần
Ta thích lều ta tự ẩn thân
Điện Bắc sách không đời chả bận
Hồ Tây trăng sẵn giúp thơ vần
Nổi chìm mình cũng nên vui sống
Vắng vẻ ai không tóc xoã trần
Tâm sự hiểu thêm Trần xử sĩ
Nội hoa chim hót đất trời xuân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Trường An xe ngựa bụi hồng loang
Nhà cỏ ta yêu tựa ẩn am
Cửa khuyết không danh cầu thế sự
Tây hồ có nguyệt giúp thơ hàn
Cuộc đời chìm nổi xin thu cả
Lặng lẽ ai không áo mũ buông
Tâm sự hẹn cùng Trần xử sĩ
Hoa đồng chim hót một xuân trường.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xe ngựa Trường An nhớp bụi hồng
Nhà ta lều cỏ thích nào hơn
Hồ Tây trăng sáng càng thêm tứ
Điện bắc thư không chả bận tâm
Chìm nổi cuộc đời kinh bể khổ
Lạnh lùng cõi thế ngán phù vân
Hoa đồng chim hót trời xuân sắc
Muốn hẹn lòng ta với bác Trần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời