Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 22/04/2016 09:55, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/04/2016 14:49

題鳳凰山

瑞世鳳凰何處去,
桐花落盡鵲巢孤。
清風滿院竹君子,
涼思超人松丈夫。
僧戶常關因畏虎,
石巖多掘為尋硃。
相逢未有休官約,
靈徹還應笑我無。

 

Đề Phượng Hoàng sơn

Thuỵ thế phượng hoàng hà xứ khứ,
Đồng hoa lạc tận thước sào cô.
Thanh phong mãn viện trúc quân tử,
Lương tứ siêu nhân tùng trượng phu.
Tăng hộ thường quan nhân uý hổ,
Thạch nham đa quật vị tầm chu.
Tương phùng vị hữu hưu quan ước,
Linh Triệt hoàn ưng tiếu ngã vô.

 

Dịch nghĩa

Đời thịnh đạt mà chim phượng hoàng bay đi đâu
Hoa ngô đồng rụng sạch, tổ chim thước cô đơn
Gió mát đầy viện thổi qua những rặng trúc quân tử
Tứ lạnh lấn người thấm vào những cây tùng trượng phu
Cổng chùa thường đóng vì sợ cọp
Núi đá bị đào nhiều bởi tìm son
Gặp nhau chưa có ước hẹn hưu quan
Đức ngài "Linh Triệt" liệu có cười ta không


Núi Phượng Hoàng ở địa phận huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tục truyền có 99 con phượng hoàng từ xa bay đến đây rồi lại bay qua biển đi nên mới có tên đó. Ngoài ra còn có thuyết khác là do núi có ngọn hơi ngả xuống, hai bên sườn núi mở rộng ra, hình như chim phượng múa nên mới đặt tên như thế. Theo Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến chương loại chí thì: "Núi Phượng Hoàng phong cảnh cũng âm u, tịch mịch, có những nền cũ của cung điện nhà Trần, Văn Trinh Công Chu An ẩn ở đấy, di tích hãy còn".

Nguồn:
1. Sái Thuận nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc (tuyển thơ), Ty Văn hoá và Thông tin Hà Bắc, 1979
2. Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Đời thịnh phượng hoàng sao vắng bóng?
Ngô đồng rụng sạch, thước cô đơn!
Gió quân tử trúc đầy sân mát
Lạnh trượng phu tùng mấy kẻ hơn
Thường đóng cửa chùa vì sợ cọp
Nhiều moi núi đá bởi tìm son
Gặp nhau chưa hẹn ngày treo mũ
Linh Triệt cười ta, đáp chỉn khôn!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thời bình chim phượng xứ nào ngơi?
Hoa rụng ngô đồng, thước lẻ loi.
Rặng trúc gió đùa luồn khắp viện
Rừng tùng tứ lạnh thấm vào người.
Cổng chùa sợ cọp thường im đóng
Đá núi tìm son lắm bới moi.
Ta chẳng ước hưu khi gặp gỡ
Liệu ngài Linh Triệt lại chê cười.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thời thịnh phượng hoàng bóng vắng teo
Ngô đồng trơ lá, thước cô liêu
Gió lay trúc biếc xao đình viện
Tứ lạnh tùng cao thấm ý người
Sợ cọp cửa chùa thường đóng lại
Tìm son núi đá phải moi nhiều
Gặp nhau chưa hẹn ngày thôi chức
Linh Triệt cười ta khéo bấy nhiêu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời