Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Hà Như vào 10/08/2010 22:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/04/2016 10:04

華年兀坐靜如愚,
了覺光陰似隙駒。
河水有冰魚信斷,
林柯無葉鵲巢孤。
功名誰擬平淮將,
文史吾慚輔漢儒。
為把陰陽消長理,
梅花枝上問堯夫。

 

Đông

Hoa niên ngột toạ tịnh như ngu,
Liễu giác quang âm tự khích câu.
Hà thuỷ hữu băng ngư tín đoạn,
Lâm kha vô diệp thước sào cô.
Công danh thuỳ nghĩ Bình Hoài tướng,
Văn sử ngô tàm Phụ Hán nho.
Vi bả âm dương tiêu trưởng lý,
Mai hoa chi thượng vấn Nghiêu Phu.

 

Dịch nghĩa

Buổi hoa niên ngồi thẳng lưng, nhưng lặng thinh như ngu dại,
Biết rõ rằng ngày tháng qua mau như ngựa qua cửa sổ.
Nước sông có băng đóng, nên tin cá bị dứt,
Nhánh rừng không còn lá, khiến tổ thước chịu mồ côi.
Công danh ai bằng được ông tướng bình đất Hoài,
Văn sử của ta thẹn cùng thầy nho giúp nhà Hán.
Vì lắm lẽ tiêu trưởng của âm dương,
Hoa mai trên cành hỏi thăm ông Nghiêu Phu.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Tuổi hoa im lặng dường ngu tối,
Ngày tháng đành hay ngựa lướt song.
Vắng vẻ tin thơ dòng giá đọng,
Bơ vơ tổ thước dặm rừng không.
Công danh ai dễ so Hàn Tín,
Văn sử đây riêng thẹn Tử Phòng.
Cầm lẽ âm dương hỏi Thiệu Tử,
Cành mai phải tiết nõn nà bông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lam

Trẻ trai ngồi thẳng như ngây ngốc,
Hiểu được đêm ngày tựa vó song.
Cá nước đoạn lời phen tuyết đóng,
Thước rừng trống ổ lúc cảnh không.
Công lênh dám kẻ so Hàn Tín,
Tri thức thẹn riêng sút Tử Phòng.
Đeo lẽ âm dương suy thịnh ấy,
Đội nhành Mai trắng ướm Nghiêu ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Tuổi xuân lặng lẽ đến ngây ngô
Cửa sổ ngựa qua thoáng sững sờ
Băng đóng, cá sông ai thấu tỏ
Lá rời, chim khách tổ chơ vơ
Công danh Hàn Tín, nào so sánh
Văn sử Trương Lương, há thẹn thò
Muốn biết âm dương suy rồi thịnh
Trên cành mai nở hỏi Nghiêu Phu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tuổi hoa lặng lẽ tựa dường ngu
Ngựa chay qua song bóng tít mờ
Sông nước băng dày tin cá dứt
Cây rừng đổ lá tổ chim trơ
Công danh Hàn Tín ai bì được
Văn sử Trương Lương cũng thẹn cho
Tiêu trưởng âm dương tường lẽ ấy
Trông cành mai thắm hỏi Nghiêu Phu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời