Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 31/10/2010 04:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/04/2016 21:18

冬日戲題摶講諭壁

境別良風別有春,
一般庭院草花新。
先生獨坐課童子,
照眼黃花不是貧。

 

Đông nhật hí đề Đoàn giảng dụ bích

Cảnh biệt lương phong biệt hữu xuân,
Nhất ban đình viện thảo hoa tân.
Tiên sinh độc tọa khóa đồng tử,
Chiếu nhãn hoàng hoa bất thị bần.

 

Dịch nghĩa

Riêng cảnh gió lạnh mà riêng vẫn còn xuân
Nói chung cỏ hoa trên sân đều mới mẻ cả
Tiên sinh ngồi một mình dạy trẻ con học
Có đoá hoa vàng soi vào mắt, chứ đâu phải nghèo nàn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Gió lạnh hơi xuân vẫn dạt dào
Trên sân hoa cỏ mới làm sao
Tiên sinh dạy trẻ, mình riêng chiếu
Soi mắt, hoa vàng chẳng phải nghèo

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lam

Một góc gió lành một góc xuân,
Cỏ cây như mới mọc đầy sân.
Tiên sinh ngồi ghế quay bầy nhỏ,
Vàng chói màu hoa chẳng phải bần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió lạnh mầu xuân cũng vẫn còn
Một làn hoa cỏ mọc đầy sân
Tiên sinh một chiếu chăm bầy nhỏ
Vàng mắt hoa soi há phải bần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Riêng xuân, riêng gió lạnh cùng theo
Hoa cỏ trên sân mới mẻ nhiều
Dạy trẻ, tiên sinh ngồi một chiếu
Hoàng hoa soi mắt, phải đâu nghèo


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời