83.88
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phạm Thiên Thư (367 bài)
- Bùi Minh Quốc (81 bài)
- Vũ Quần Phương (200 bài)
- Kim Tuấn (44 bài)
- Nguyễn Vũ Tiềm (225 bài)
Tạo ngày 15/10/2019 19:21 bởi Vanachi
Thái Thục Nghĩa (1940-1977) quê Hà Tĩnh, có 3 bài thơ đăng trên Tạp chí Bách Khoa số 136 ngày 1-9-1962.