83.88
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (230 bài thơ)
Tạo ngày 15/10/2019 19:21 bởi Vanachi
Thái Thục Nghĩa (1940-1977) quê Hà Tĩnh, có 3 bài thơ đăng trên Tạp chí Bách Khoa số 136 ngày 1-9-1962.