Nắng còn vương
Sương trắng còn vương
Gió thổi mãi
Hồn hoang đèo dốc
Quân reo bên chốt ngàn sông Bạc
Hoa lau trắng ngời
Bom lấp vùi lối đi...
Rừng thu
Âm âm tự tình của bạn
Hỡi người đâu để em hát?
Mây chiều ơi
Gió đã chớm sang thu.


9-1997