Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thiệu Ung (13 bài)
- Tổ Vô Trạch (3 bài)
- Lý Cấu (2 bài)
- Đào Bật (3 bài)
- Hàn Kỳ (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Văn Phú (1 bài)
Tạo ngày 28/10/2008 19:01 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 28/10/2008 19:27 bởi Vanachi
Thái Tương 蔡襄 (1012-1067) tự Quân Mạc 君謨, hiệu Phù Dương cư sĩ 莆陽居士, thuỵ hiệu Trung Huệ 忠惠, người Tiên Du, Hưng Hoá, đỗ tiến sĩ năm 1030, là chính trị gia, thư pháp gia, chuyên gia về trà. Ông đã trải qua nhiều chức quan dưới triều Tống. Tác phẩm: Thái Trung Huệ tập.

 

Tuyển tập chung