Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thiệu Ung (13 bài)
- Lý Cấu (2 bài)
- Hàn Kỳ (2 bài)
- Tô Thuấn Khâm (7 bài)
- Âu Dương Tu (43 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Văn Phú (1 bài)
Tạo ngày 28/10/2008 19:01 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 28/10/2008 19:27 bởi Vanachi
Thái Tương 蔡襄 (1012-1067) tự Quân Mạc, hiệu Hào Dương cư sĩ, người Tiên Du, Hưng Hoá. Đỗ tiến sĩ năm 1030. Là chính trị gia, thư pháp gia, chuyên gia về trà. Đã trải qua nhiều chức quan dưới triều Tống. Tác phẩm: Sái Trung Huệ tập.

Nguồn: Thiên gia thi/ NXB Hội Nhà Văn, 1998.