14.00
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 18/05/2014 21:00 bởi tôn tiền tử
Thái Nguyên kỹ 太原妓 tức một ca kỹ đất Thái Nguyên, không rõ tên họ, sống vào thời Đường Đức Tông. Âu Dương Chiêm chơi đất Thái Nguyên gặp nàng, hai người có tình ý. Sau khi chia tay, nàng nhớ nhung sinh bệnh làm một bài thơ tuyệt bút rồi qua đời. Truyện được chép trong "Thái bình quảng ký". "Toàn Đường thi" có chép bài thơ này.