Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2014 13:22

贈張敬微

大河東北望桃林,
雜樹冥冥結翠陰。
不知君作神仙尉,
特訝行來雲霧深。

 

Tặng Trương Kính Vi

Đại hà đông bắc vọng đào lâm,
Tạp thụ minh minh kết thuý âm.
Bất tri quân tác thần tiên uý,
Đặc nhạ hành lai vân vụ thâm.

 

Dịch nghĩa

Từ bờ sông cái nhìn hướng đông bắc về khu rừng đào,
Cây lá âm u kết lại tạo bóng mờ xanh lam.
Không ngờ ông đã có chức sắc cõi tiên,
Thăm ông ở rừng già sương khói này, không thể không kinh ngạc.


Trương Kính Vi thân thế không rõ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhìn rừng đào từ sông đông bắc
Cây âm u man mác bóng lam
Không hay ông được tiên quan
Rừng già sương khói quả làm ngạc nhiên

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Sông dài đông bắc ngóng rừng đào
Cây tạp xanh u bóng kết mờ  
Tiên giới ông làm quan chẳng biết
Thất kinh đi tới mây sương sâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ bờ đông bắc hướng rừng đào,
Cây lá âm u kết bóng mờ.
Chức sắc cõi tiên ông hẳn có?
Ngạc nhiên sương khói chốn rừng mơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời