Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 10/10/2008 22:50

洛陽客舍逢祖詠留宴

綿綿鐘漏洛陽城,
客舍貧居絕送迎。
逢君貰酒因成醉,
醉後焉知世上情。

 

Lạc Dương khách xá phùng Tổ Vịnh lưu yến

Miên miên chung lậu Lạc Dương thành,
Khách xá bần cư tuyệt tống nghinh.
Phùng quân thế tửu nhân thành tuý,
Tuý hậu yên tri thế thượng tình.

 

Dịch nghĩa

Tiếng chuông đồng hồ liên miên trong thành Lạc Dương,
Ở trọ chỗ rẻ tiền nên tuyệt hẳn chuyện đón đưa khách khứa.
Gặp ông, mời rượu mua ghi nợ, vậy mà cũng uống đến say,
Say rồi mới hiểu tình cảm của người với người trên thế gian.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Dằng dặc canh khuya giữa Lạc thành
Nghèo suông quán khách một thân mình
Gặp anh mua chịu men cho uống
Say khướt hay chi mọi thế tình.


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lê thê tiếng lậu Lạc thành rơi,
Quán khách nghèo xơ chẳng tiễn mời.
Gặp bác rượu vay, say tới bến,
Đã say sao biết chuyện tình đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lạc Dương thánh thót tiếng chuông đài
Ở trọ không màng tiếp vãng lai
Lỡ gặp mời ông chén rượu nợ
Say rồi mới hiểu rõ tình ai

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thành Lạc Dương miên man chuông điểm
Khách xá nghèo tuyệt chẳng đón đưa
Gặp ông rượu chịu thành say
Say rồi mới biết tình đời thế gian.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Liên miên chuông điểm thành Lạc Dương,
Đón, khách xá nghèo chẳng tiện đương.
Mua rượu nợ ghi say gặp bạn,
Say rồi mới hiểu người, tình thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thành Lạc chuông rơi tiếng ngắn dài,
Quán nghèo chẳng đón chẳng đưa ai.
Gặp ông vay rượu cùng say nhỉ,
Say khướt màng chi chuyện cõi đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời