Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2020 19:44

Chữ chẳng xin ai gạo chẳng vay,
Trời Nam ngất ngưởng một thằng này.
Thơ thần ít vận ngâm rồi đọc,
Rượu thánh vài chung tỉnh lại say.
Hầu gái một hai cô buổi tối,
Tớ giai ba bốn cậu ban ngày.
Hỏi ai hơn thế thì ta học,
Chữ chẳng xin ai gạo chẳng vay.


Văn đàn bảo giám cho tác giả bài thơ là Thái Duy Thanh. Chương Dân thi thoại không rõ tác giả là ai.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]