Nhạn bay về nam chừ muốn gửi tiếng nói biên cương
Nhạn trở về bắc chừ chờ nghe giọng quê hương
Nhạn bay cao chừ xa xôi khó tìm
Càng thêm đứt ruột chừ âm thầm nỗi nhớ
Ngước mắt nhìn trăng chừ đàn cầm ve vuốt
Phách năm êm êm chừ đầy ắp ý tình

(phách thứ năm trên trông nhạn nhung nhớ xa xôi)

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.