Vượt đất Hán hề nhập thành Hồ
Nhà tan thân mất hề như không sinh ra
Vải lều làm áo hề da thịt đau đớn
Mùi Yết làm thơm hề ngăn cấm ý mình
Trống trận vang rền hề suốt đêm đến sáng
Gió Hồ khắp nơi hề mịt mờ doanh trại
Thương nay nhớ xưa hề thành bài ba
Ngậm sầu nuôi hận hề lúc nào yên bình ?

(Phách thứ ba trên tả cảnh rời đất Hán nhập vào nước Hồ)

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.