Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Tam Quốc
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2006 06:04, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 18/12/2006 06:18

胡笳十八拍-第一拍

我生之初尚無為,
我生之後漢祚衰。
天不仁兮降亂離,
地不仁兮使我逢此時。
干戈日尋兮道路危,
民卒流亡兮共哀悲。
煙塵蔽野兮胡虜盛,
志意乖兮節義虧。
對殊俗兮非我宜,
遭惡辱兮當告誰。
笳一會兮琴一拍,
心潰死兮無人知。

(以上第一拍,寫被擄遭辱)

 

Hồ già thập bát phách - đệ 01 phách

Ngã sinh chi sơ thượng vô vi
Ngã sinh chi hậu Hán tộ suy
Thiên bất nhân hề giáng loạn ly
Địa bất nhân hề ngã phùng thử thì!
Thiên qua nhật tầm hề đạo lộ nguy
Dân tốt lưu vong hề cộng ai bi
Yên trần tế dã hề Hồ Lỗ thịnh
Chí ý thừa hề tiết nghĩa khuy
Đối thù tục hề phi ngã nghi
Tao ô nhục hề đương cáo thùy ?
Già nhất hội hề cầm nhất phách
Tâm phẫn oán hề vô nhân tri!

(dĩ thượng đệ nhất phách, tả bị lỗ tao nhục)

 

Dịch nghĩa

Tôi sinh ra không làm gì (nên tội)
Tôi bước vào đời nhà Hán suy vong
Trời không có lòng nhân, giáng xuống tao loạn chia cách
Đất cũng độc ác, sinh tôi ra gặp thời loạn
Ngàn giáo mác gặp hàng ngày, đường sá nguy hiểm
Dân chúng lưu vong, cùng chung nỗi buồn sợ
Khói bụi che lấp, người Hồ Lỗ thịnh
Ý chí dư thừa, tình nghĩa không có
Tục lạ xứ người, tôi không thích hợp
Gặp điều ô nhục, than thở cùng ai
Sáo nổi một hồi, đàn một phách
Nỗi lòng buồn oán, không ai biết cho!

(đệ nhất phách trên đây, tả cảnh bị bắt cóc và bị ô nhục)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tôi sinh ra bản tính vô vi
Tôi vào đời nhà Hán suy vi
Trời ác độc chừ làm chia cắt
Đất ác độc chừ gặp thời loạn ly
Gươm giáo đầy rẫy chừ khắp nơi nguy hiểm
Dân chúng lưu vong chừ ai cũng sầu bi
Lửa khói ngập trời chừ người Hồ hưng thịnh
Ý chí dư thừa chừ tình nghĩa suy
Tục lạ xứ người chừ không thích hợp
Gặp cảnh ô nhục chừ than với ai
Sáo thổi một hồi chừ đàn một phách
Lòng đau đớn chừ không người hay!

(đệ nhất phách trên đây, tả cảnh bị bắt cóc và bị ô nhục)

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Ta mới sinh ra có tội tình gì
Ta sinh ra rồi nhà Hán suy vi
Trời bất nhân hề gieo loạn ly
Đất bất nhân hề gặp cảnh này
Ngày ngày giáo mác hề đường hiểm nguy
Dân chúng lưu vong hề chung sầu bi
Khói lửa khắp nơi hề Hồ Lỗ thịnh
Ý chí thừa hề tiết nghĩa suy
Gặp tục lạ hề mình không hợp
Bị ô nhục hề biết kiện ai?
Kèn một hồi hề đàn một khúc
Nào có ai hay mối hận này

15.00
Trả lời