Một con thỏ xinh đẹp
Khoe: Tất cả các loài
Ai cũng yêu mến nó
Đúng, không trừ một ai

Mà quả đúng thế thật
Thỏ được mọi người yêu
Ai cũng nhận là bạn
Còn tìm cách nuông chiều

Một hôm, bỗng xuất hiện
Cả một bầy chó săn
Thỏ muốn trốn lũ chó
Bèn đến nhờ ngựa vằn

“Chị chạy nhanh và khoẻ
Hãy đưa em khỏi đây!”
“Rất tiếc, chị đang bận
Còn khối dịp sau này”

Thỏ nhờ nhiều con khác
Như hươu, gấu, trâu, bò...
Ai cũng tìm cách chối
Với trăm ngàn lý do

Mà chó săn đông lắm
Đến bất cứ lúc nào
Thỏ đành phải tự trốn
Cuối cùng thoát, may sao

Sự thật này nên biết:
Ai cũng là bạn mình
Thì điều ấy có nghĩa
Không ai là bạn mình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]