Có một cô gái nọ
Đội vò sữa trên đầu
Đem ra chợ quê bán
Và rồi, một lúc sau

Cô bắt đầu nhẩm tính
Cô sẽ mua cái gì
Bằng tiền sữa bán được
Vừa nhẩm tính, vừa đi

“Mình mua đôi gà mái
Chúng đẻ trứng hàng ngày
Bán trứng, lấy tiền đó
Đến nhà lão thợ may

May chiếc áo thật đẹp
Thêm chiếc mũ màu hồng
Mình sẽ mặc đi chợ
Ai cũng ngước mắt trông

Bọn con trai thấy thế
Đến bắt chuyện rất nhiều
Cô hàng xóm ghen ghét
Vì mình được họ yêu

Ai ghen ghét cứ việc
Không liên quan gì đây
Mình còn nhìn khiêu khích
Và hất đầu thế này...”

Cô hất đầu, lập tức
Bình sữa rơi, chán ghê
Sữa đổ ra lênh láng
Cô đành phải quay về

Khi trứng còn chưa nở
Đừng vội đếm gà con
Như ngựa chưa về trại
Chưa biết mất hay còn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]