無題

武武文文著錦袍,
朕為天子獨艱勞。
三杯紅酒群黎血,
一盞青茶百姓膏。
民淚落何予淚落,
歌聲高也哭聲高。
休談此潰干戈靜,
禍福將來付爾曹。

 

Vô đề

Võ võ văn văn trước cẩm bào,
Trẫm vi thiên tử độc gian lao.
Tam bôi hồng tửu quần lê huyết,
Nhất trản thanh trà bách tính cao.
Dân lệ lạc hà dư lệ lạc,
Ca thanh cao dã khấp thanh cao.
Hưu đàm thử hội can qua tịnh,
Hoạ phúc tương lai phó nhĩ tào.


Tương truyền bài thơ này được làm khi vua Thành Thái đến Hà Nội dự khánh thành cầu Paul Doumer (Long Biên), tức cảnh dân tình cơ cực.

Nguồn: Thi ca Miền Trung Việt Nam, Lương Trọng Minh sưu tầm và biên soạn, NXB Giao thông vận tải, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Minh

Võ võ văn văn khoác cẩm bào
Mình ta thiên tử độc gian lao
Rượu hồng ba chén dân trào máu
Một ấm trà xanh nước nấu cao
Than khóc trăm dân ta khóc mãi
Vang xa tiếng hát hát càng cao
Chiến tranh mấy độ giờ yên ắng
Hạnh phúc sau này biết trọn trao

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Văn võ xênh xang áo đại thần,
Riêng mình thiên tử trẫm gian truân.
Ba chung hoàng tửu xương con đỏ,
Vài chén thanh trà mỡ chúng dân.
Trời đổ mưa cho người đổ lệ,
Đây càng vui khóc đấy càng rân.
Can qua buổi ấy thôi đừng nhắc,
Trăm họ nên thương biết mấy phần.


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quan võ quan văn khoác cẩm bào,
Trẫm làm thiên tử chịu gian lao.
Ba chung rượu đỏ dân trào máu,
Một chén trà xanh chúng (1) nấu cao.
Dân khóc lệ rơi ta rớt lệ,
Cất cao tiếng hát vang càng cao.
Can qua mấy bận giờ yên tĩnh,
Hoạ phúc tương lai phó kẻ nào?


(1) Dân chúng, quần chúng.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời