Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2019 23:19

Nguyên đán

Nguyên chinh giai tiết trị tình huân,
Húc nhật huy hoàng cảnh sắc tân.
Mãn điện điều phong quan đái tập,
Doanh đình thuỵ khí vũ mao trần.
Niên phong hải tĩnh kỳ thiên huống,
Nội trị ngoại ninh ngưỡng đế ân.
Thủ thị ôn hoà nhân vật toại,
Hàm triêm vũ lộ vạn phương xuân.

 

Dịch nghĩa

Tiết đẹp ngày đầu năm gặp lúc trời tạnh ráo sáng sủa,
Mặt trời mọc chiếu rạng rỡ (làm cho) cảnh vật mới mẻ.
Khắp điện, gió nhẹ thổi, áo mũ cân đai tập hợp lại,
Đầy sân, khí tốt lành, cờ quạt tàn lọng dàn bày ra.
Cầu trời cho năm được mùa, biển lặng sóng,
Trong nước bình trị, ngoài biên yên ổn, ngửa nhờ ơn vua.
Chính sự được thi hành ôn hoà, dân chúng thoải mái,
Ai nấy thấm nhuần mưa móc, muôn nơi thắm vẻ xuân.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Thuận An

Đầu năm tiết đẹp buổi êm trời,
Rạng rỡ bình minh cảnh tuyệt vời.
Trong điện gió lành, đai mũ rợp,
Ngoài sân khí tốt, quạt cờ phơi.
Nhờ trời, biển lặng, dân no đủ,
Ơn nước, ngoài yên, trong thảnh thơi.
Chính sự ôn hoà, ai nấy thoả,
Xuân nhuần mưa móc đến muôn người.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiết đẹp đầu năm buổi tạnh trời,
Huy hoàng cảnh sắc mới muôn nơi
Gió lành khắp điện cân đai rợp,
Khí tốt đầy sân cờ  lọng phơi.
Biển lặng cầu trời, dân sống đủ,
Nước yên ơn chúa trị bình đời.
Chính sự ôn hoà dân thoải mái,
Thấm nhuần mưa móc xuân muôn người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời