Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 07:50

Chếch nửa vầng trăng một nước non.
Một cây thôi đã khó nên hòn.
Kêu sương tiếng nhạn hơi ròng rã,
Nhớ nước chim quyên gáy héo mòn.
Lạch tống quanh nhà xô cuộn cuộn,
Đồng hồ trên vách đánh bon bon.
Mực mài nước mắt tình không cạn.
Vợ hỡi vợ! Con hỡi con!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]