Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 07:50

Thở dài than vắn biết ai cùng?
Rượu giải sầu nay cạn mấy chung,
Cám cảnh thê nhi trời chiếc bách,
Biết ai vây cánh đủ mây tùng?
Yêu tình mỏi mắt trong đăm đẳm,
Cảnh vật cùng ta ngó lạnh lùng.
Non nước chia hai đau đớn nhỉ!
Thành sầu khôn nổi mở cho tung.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]