Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2019 22:31

Đại tự lễ thành cung kỷ

Đại tự kim niên chính giới kỳ,
Cẩn tuân thành hiến cử long nghi.
Thương thương tễ tễ y quan liệt,
Túc túc ung ung lễ độ thi.
Khấu thủ đàn tiền trần ngọc bạch,
Chỉnh dung án hạ hiến sinh hy.
Dụ kỳ quốc thái dân an lạc,
Vật phụ điền phong triệu tánh di.


Lễ tế ở đàn Nam Giao.

Nguồn: Phan Thuận An, “Canh Tý thi tập của vua Thành Thái?”, Tạp chí Hán Nôm, số 1(18), 1994

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Thuận An

Cuộc tế năm nay đến đúng kì,
Kính tuân hiến định, lễ uy nghi.
Xếp hàng áo mũ nghiêm trang đứng,
Theo bậc vua tôi lễ độ quỳ.
Cúi lạy trước đàn dâng ngọc bạch,
Vái xin dưới án cúng sinh hi.
Nguyện cầu quốc thái dân an lạc,
Lúa tốt, nhân dân chẳng thiếu gì.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm nay cuộc tế đúng kì,
Kính tuân thành hiến uy nghi cử hành.
Nghiêm trang áo mũ xếp hàng,
Vua tôi theo bậc quỳ dâng điện thờ.
Trước đàn ngọc lụa dâng qua,
Vái xin dưới án dâng quà tam sinh.
Nguyện cầu quốc thái an bình,
Quanh năm lúa tốt dân tình đủ no.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời