Đừng nhìn tôi nữa nhé
Chẳng cần ánh mắt anh.
Hãy để nguyên như thế?
Trống vắng và yên lành.

Tôi không đi ngược gió
yển chuyển "chết" vâng lời.
Cành khô không dám bẻ?
Nứt rạn chẳng đùa chơi.

Không khóc vì đau đớn
Sợ chẳng nhấc được tay.
Tình ai cho tôi mến
Đơn côi chẳng đổi thay.

Đầy tôi sự trống trải
Không chút tri thức đời
Đoạn văn đâu tất cả?
Từ tôi, về tôi thôi.


Nguồn: Nắng bạch dương, NXB Thế giới, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)