Tôi nhìn ra thảo nguyên
Và nhìn lên cánh đồng
Hỡi Thượng Đế độ lượng
Ngài cho tôi tự do khi đã già không?
Nếu được trở về nhà
Tôi sẽ về Ucraina
Về ngôi nhà cha mẹ
Người mái tóc bạc phơ.
Thì tôi sẽ nghỉ ngơi
Và cầu xin Thượng Đế
Nhưng mà tôi nghĩ
Ước mơ không thành hiện thực rồi.
Vô vọng trong cảnh tù đày mộng mị
Cuộc đời trôi. Tôi không biết thế nào
Bạn bè ơi, xin hãy chỉ
Chứ tôi đang đánh mất đầu!