Ngoài đường phố không vui
ở nhà cha mẹ chửi
Muốn sang hàng xóm chơi
Mẹ cha em không thả.

Làm sao có tự do đây
Ngồi nhà không mệt lử
Hay là yêu người khác đây
Hoặc là đi tự tử.

Em đeo bông hoa tai
Cả dây chuyền cũng vậy
Chủ nhật này có hội
Không đi sẽ phí hoài.

Em sẽ gọi người ta
Mang trầu cau giạm ngõ
Hoặc là em sẽ bỏ.
Còn nếu ngồi ở nhà
Thà tự tử còn hơn.