Ngày trôi đi và đêm cũng trôi đi
Một nỗi lo trong đầu luôn dằn vặt
Nghĩ một điều rằng liệu có đến khi
Có giáo đồ khoa học và sự thật?