Một ý nghĩ trước, một theo sau
Một thắt trong tim, một khổ đau
Một đang khóc thầm trong hờn giận
Giữa trái tim này - trời thấy đâu!

Nỗi lòng biết ngỏ cùng ai
Biết tìm đâu thấy
Người hiểu và thân ái
Với những dòng này?

Tất cả đều mù, tất cả điếc
Tất cả gục xuống dưới xiềng gông
Bạn cười còn tôi khóc
Hỡi người bạn lớn
Nước mắt có ích gì không?

Chỉ cây cỏ tầm thường
Mới không nghe tiếng khóc
Của quê hương.
Người cha già không giết
Đứa con yêu của mình
Vì tự do, vì danh dự, vinh quang
Của Ucraina yêu dấu.

Không giết mà nuôi
Nuôi Sa hoàng, nuôi cuộc chiến
Rồi gửi đến mà nói rằng
Đây là sự đóng góp của chúng tôi
Cống vật cho ngôi vàng
Dâng cho người ngoại quốc...
Thì biết làm sao được bây giờ
Tôi và bạn sẽ cười và khóc.