Em gặp gỡ với người
Rồi cùng làm đám cưới
Với chàng trai mồ côi
Số phận em là vậy!

Chàng vào lính - chắc gì
Có ngày còn trở lại
Người ta bắt chàng đi
Mừng hay không, đành vậy!

Vợ lính em trở thành
Và cô đơn thế đấy
Sống trong mái nhà tranh
Số phận em là vậy!