Có điều gì nặng nề, đau đớn thế?
Để con tim nức nở muốn kêu lên.
Thôi đi tim, mi đừng như con trẻ
Điều gì làm mi lo lắng không yên?

Mi đói, rét hay là mi muốn ngủ?
Hãy ngủ đi, im lặng đến muôn đời!
Thôi cứ hãy mặc con người ác quỉ
Nhắm mắt vào và hãy ngủ tim ơi!