“Bố em đã mất rồi
Mẹ cũng không còn nữa
Chẳng ai khuyên, giúp đỡ
Chỉ mình em trên đời.

Đau khổ biết giấu đâu
Biết tìm đâu may mắn?
Em sẽ đi làm mướn
Chẳng biết sẽ thế nào?

Em sẽ đi vô rừng
Sẽ trồng cây rau húng
Nếu may mắn thì không
Bỏ ngôi nhà thấp vắng.

Nếu may mắn đến nhà
Em ở nhà nội trợ
Còn không, sẽ đi ra
Tìm may trong thiên hạ”.

Vạt rau húng trong rừng
Lớn lên và tươi tốt
Còn cô gái đi ra
Xấu đi và còi cọc.